AMACIMIZ; Elginkan Topluluğunun bir kuruluşu olan ve Isı Sektöründe faaliyet gösteren EMAS A.Ş.’nin İstanbul, Manisa ve Bölge Satış Temsilciliklerindeki temel paydaşı çalışanlarımıza daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaktır.  

HEDEFİMİZ; Güvenli ve Sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için riskleri belirleyip gerekli iyileştirmeleri yapmak ve sonuçları sürekli olarak izleyerek risklerimizi en aza indirmektir.  

Bunları sağlayabilmek için;  

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini Dokümante ederek uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamayı, İş yerinde risk analizleri yaparak, iş kazalarını oluşturabilecek riskleri, yaralanma ve hastalıkları önlemeyi, İSG politikamız doğrultusunda, paydaşlarımızın da her aşamada katkıda bulunabileceği, İSG hedeflerini belirlemeyi, bu hedeflere ulaşmak için programlar oluşturmayı, uygulamayı ve sonuçların gözden geçirilerek İSG yönetimi ve performansımızı sürekli iyileştirmeyi,

Paydaşlarımızda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için eğitimler yapmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatlarına, Yasalara ve Elginkan Topluluğu Yönetmelikleri’ne uymayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve üçüncü taraflara duyurmayı ve sürekli  açık tutmayı, taahhüt ve beyan ederiz.